Phát hiện học sinh là F0, nhiều địa phương quyết định tạm dừng đến trường

Nhiều địa phương tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh minh họa: LĐO
Nhiều địa phương tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh minh họa: LĐO
Nhiều địa phương tạm dừng đến trường để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ảnh minh họa: LĐO
Lên top