Phát hiện 18 mẫu gộp của thí sinh TPHCM dương tính SARS-Cov-2

TPHCM phát hiện 18 mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2 trong quá trình xét nghiệm cho thí sinh, cán bộ coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM phát hiện 18 mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2 trong quá trình xét nghiệm cho thí sinh, cán bộ coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM phát hiện 18 mẫu gộp dương tính SARS-CoV-2 trong quá trình xét nghiệm cho thí sinh, cán bộ coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
Lên top