Phát động phong trào học tiếng Anh trong nhà trường

Ông Trần Trọng Hưng, Phó trưởng Ban Đề án Ngoại ngữ quốc gia tặng sách cho Trường THPT Yên Hòa.
Ông Trần Trọng Hưng, Phó trưởng Ban Đề án Ngoại ngữ quốc gia tặng sách cho Trường THPT Yên Hòa.
Ông Trần Trọng Hưng, Phó trưởng Ban Đề án Ngoại ngữ quốc gia tặng sách cho Trường THPT Yên Hòa.
Lên top