Phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2021

Họp báo giới thiệu Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2021.
Họp báo giới thiệu Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2021.
Họp báo giới thiệu Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2021.
Lên top