Phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” 2019

Toàn cảnh buổi phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2019.
Toàn cảnh buổi phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2019.
Toàn cảnh buổi phát động Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2019.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top