Phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 -2020

Lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (2020).
Lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (2020).
Lễ phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (2020).
Lên top