Phạt 10 triệu đồng nếu ép học sinh học thêm, 15 triệu đồng cho hành vi sửa điểm bài thi

Phạt 8 đến 10 triệu đồng nếu ép học sinh học thêm. (Ảnh minh họa)
Phạt 8 đến 10 triệu đồng nếu ép học sinh học thêm. (Ảnh minh họa)
Phạt 8 đến 10 triệu đồng nếu ép học sinh học thêm. (Ảnh minh họa)
Lên top