Phân loại thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 theo nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được bố trí ngồi giãn cách 1,5m. Ảnh: Sơn Tùng
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được bố trí ngồi giãn cách 1,5m. Ảnh: Sơn Tùng
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được bố trí ngồi giãn cách 1,5m. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top