Phản đối rầm rầm việc đưa đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt vào đề thi Ngữ văn

Chính tác giả ý tưởng đề xuất cải tiến chữ viết cũng bất ngờ và cho rằng việc yêu cầu học sinh bình luận về công trình nghiên cứu của mình là đánh đố các em.
Chính tác giả ý tưởng đề xuất cải tiến chữ viết cũng bất ngờ và cho rằng việc yêu cầu học sinh bình luận về công trình nghiên cứu của mình là đánh đố các em.
Chính tác giả ý tưởng đề xuất cải tiến chữ viết cũng bất ngờ và cho rằng việc yêu cầu học sinh bình luận về công trình nghiên cứu của mình là đánh đố các em.
Lên top