Phân biệt môn chính - môn phụ là quan niệm cố hữu của học sinh, phụ huynh

Hiện nay, nhiều học sinh, phụ huynh vẫn còn giữ quan niệm phân biệt môn chính - môn phụ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Hiện nay, nhiều học sinh, phụ huynh vẫn còn giữ quan niệm phân biệt môn chính - môn phụ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Hiện nay, nhiều học sinh, phụ huynh vẫn còn giữ quan niệm phân biệt môn chính - môn phụ. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top