“Phá sản” kế hoạch soạn bộ SGK từ tiền đi vay: Cần minh bạch số tiền 16 triệu USD

Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) - cho biết, vấn đề liên quan đến kinh phí làm sách giáo khoa đều phải được sự chấp thuận và giám sát của Ngân hàng Thế giới. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) - cho biết, vấn đề liên quan đến kinh phí làm sách giáo khoa đều phải được sự chấp thuận và giám sát của Ngân hàng Thế giới. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) - cho biết, vấn đề liên quan đến kinh phí làm sách giáo khoa đều phải được sự chấp thuận và giám sát của Ngân hàng Thế giới. Ảnh: PV
Lên top