PGS.TS Nguyễn Kim Sơn được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
Lên top