PGS.TS Đỗ Ngọc Thống: Nhiều nội dung môn Ngữ văn bị lặp, cần tinh giản

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Trưởng tiểu ban rà soát tinh giản nội dung chương trình môn Ngữ văn. Ảnh: Đình Tuệ.
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Trưởng tiểu ban rà soát tinh giản nội dung chương trình môn Ngữ văn. Ảnh: Đình Tuệ.
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống - Trưởng tiểu ban rà soát tinh giản nội dung chương trình môn Ngữ văn. Ảnh: Đình Tuệ.
Lên top