PGS Văn Như Cương đã truyền nghị lực sống đến hàng triệu người

Hình ảnh thầy Văn Như Cương trong một lần trò chuyện với học trò Trường Lương Thế Vinh ( ảnh: Bùi Văn Sơn)
Hình ảnh thầy Văn Như Cương trong một lần trò chuyện với học trò Trường Lương Thế Vinh ( ảnh: Bùi Văn Sơn)
Hình ảnh thầy Văn Như Cương trong một lần trò chuyện với học trò Trường Lương Thế Vinh ( ảnh: Bùi Văn Sơn)
Lên top