PGS Mai Văn Trinh nhấn mạnh những việc cần làm sau khi có đề tham khảo

PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Trần Vương
PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Trần Vương
PGS.TS Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Trần Vương
Lên top