Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

PGS Bùi Hiền bất ngờ chuyển câu đối Tết bằng chữ “tiếw Việt”

PGS Bùi Hiền.
PGS Bùi Hiền.