PGS Bùi Hiền bất ngờ chuyển câu đối Tết bằng chữ “tiếw Việt”

PGS Bùi Hiền.
PGS Bùi Hiền.
PGS Bùi Hiền.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM