Ông Triệu Tài Vinh đã vi phạm gì trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang?

Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.
Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.
Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.
Lên top