Ông Lê Hồng Sơn thôi giữ chức Giám đốc Sở GDĐT TPHCM

Ông Lê Hồng Sơn vừa thôi giữ chức Giám đốc Sở GDĐT TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Ông Lê Hồng Sơn vừa thôi giữ chức Giám đốc Sở GDĐT TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Ông Lê Hồng Sơn vừa thôi giữ chức Giám đốc Sở GDĐT TPHCM. Ảnh: Minh Quân
Lên top