Ông Daniel Hauer đã đến Bộ TTTT làm việc sau buổi sáng vắng mặt

Ông Daniel Hauer.
Ông Daniel Hauer.
Ông Daniel Hauer.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top