Ôn thi 3 ngày, nam sinh 15 tuổi đoạt huy chương Olympic Vật lý Quốc tế

Ôn thi 3 ngày "Thần đồng" lớp 10 đoạt huy chương Olympic Vật lý Quốc tế 2020. Ảnh: Hà Phương.
Ôn thi 3 ngày "Thần đồng" lớp 10 đoạt huy chương Olympic Vật lý Quốc tế 2020. Ảnh: Hà Phương.
Ôn thi 3 ngày "Thần đồng" lớp 10 đoạt huy chương Olympic Vật lý Quốc tế 2020. Ảnh: Hà Phương.
Lên top