Olympia năm thứ 20 có luật chơi mới, tạo bất ngờ ngay từ cuộc thi tuần 1

Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội) giành chiến thắng tại cuộc thi đầu tiên Olympia năm thứ 20.
Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội) giành chiến thắng tại cuộc thi đầu tiên Olympia năm thứ 20.
Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội) giành chiến thắng tại cuộc thi đầu tiên Olympia năm thứ 20.
Lên top