NXB Giáo dục thừa nhận sai sót 16 ngành học tuyển sinh "biến mất”

Cuốn Những điều cần biết 2018 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành đã biên tập thiếu 16 ngành/chuyên ngành đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cuốn Những điều cần biết 2018 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành đã biên tập thiếu 16 ngành/chuyên ngành đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cuốn Những điều cần biết 2018 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành đã biên tập thiếu 16 ngành/chuyên ngành đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top