Nữ thủ khoa Tổ hợp Khoa học xã hội thi THPT Đà Nẵng, đậu 5 trường quốc tế

Nguyễn Hồng Phúc Nguyên là cô nữ sinh đỗ thủ khoa của Tổ hợp Khoa học xã hội tại Đà Nẵng với điểm số 56,5/60. Ảnh: NVCC
Nguyễn Hồng Phúc Nguyên là cô nữ sinh đỗ thủ khoa của Tổ hợp Khoa học xã hội tại Đà Nẵng với điểm số 56,5/60. Ảnh: NVCC
Nguyễn Hồng Phúc Nguyên là cô nữ sinh đỗ thủ khoa của Tổ hợp Khoa học xã hội tại Đà Nẵng với điểm số 56,5/60. Ảnh: NVCC
Lên top