Nữ thủ khoa người Hà Tĩnh khuyên không nên lạm dụng việc học qua mạng

Em Nguyễn Thị Hà Phương đạt 29,35 điểm, thủ khoa toàn quốc khối D7. Ảnh: NVCC.
Em Nguyễn Thị Hà Phương đạt 29,35 điểm, thủ khoa toàn quốc khối D7. Ảnh: NVCC.
Em Nguyễn Thị Hà Phương đạt 29,35 điểm, thủ khoa toàn quốc khối D7. Ảnh: NVCC.
Lên top