Nữ thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân từng sốc vì thi trượt, ghi chép là bí kíp

Phạm Nguyễn Minh Ngọc là thủ khoa đầu ra của trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021. Ảnh: NVCC.
Phạm Nguyễn Minh Ngọc là thủ khoa đầu ra của trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021. Ảnh: NVCC.
Phạm Nguyễn Minh Ngọc là thủ khoa đầu ra của trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021. Ảnh: NVCC.
Lên top