Nữ thủ khoa đạt 7.5 IELTS ngay từ khi còn là sinh viên năm 2

Hương Trà đạt 7.5 IELTS từ khi còn là sinh viên năm 2. Ảnh; NVCC
Hương Trà đạt 7.5 IELTS từ khi còn là sinh viên năm 2. Ảnh; NVCC
Hương Trà đạt 7.5 IELTS từ khi còn là sinh viên năm 2. Ảnh; NVCC
Lên top