Nữ sinh xinh đẹp người K’Ho trở thành đại biểu tham dự Đại hội Đoàn

Nữ sinh viên duy nhất người dân tộc K’Ho đại diện cho hàng triệu thanh niên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.
Nữ sinh viên duy nhất người dân tộc K’Ho đại diện cho hàng triệu thanh niên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.
Nữ sinh viên duy nhất người dân tộc K’Ho đại diện cho hàng triệu thanh niên tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM