Nữ sinh lớp 7 bị vây đánh trong nhà vệ sinh của trường

Nữ sinh lớp 7 (trái) bị vây đánh trong nhà vệ sinh ở Phú Yên, hôm 15/3. Ảnh: Cắt từ video.
Nữ sinh lớp 7 (trái) bị vây đánh trong nhà vệ sinh ở Phú Yên, hôm 15/3. Ảnh: Cắt từ video.
Nữ sinh lớp 7 (trái) bị vây đánh trong nhà vệ sinh ở Phú Yên, hôm 15/3. Ảnh: Cắt từ video.
Lên top