Nữ sinh được 10 điểm Ngữ văn: Làm bài thi dài 12 trang, điểm tổng kết 9,9

Hồng Trang rất có năng khiếu môn Ngữ văn. Ảnh: FBNV
Hồng Trang rất có năng khiếu môn Ngữ văn. Ảnh: FBNV
Hồng Trang rất có năng khiếu môn Ngữ văn. Ảnh: FBNV
Lên top