Nữ sinh 3 năm là học sinh giỏi, đạt 26,45 điểm nhưng trượt 13 nguyện vọng

Đồng Thị Hà Vy cho biết, dù trượt hết các nguyện vọng yêu thích nhưng em đã sẵn sàng để đón những trải nghiệm mới khi trở thành tân sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC
Đồng Thị Hà Vy cho biết, dù trượt hết các nguyện vọng yêu thích nhưng em đã sẵn sàng để đón những trải nghiệm mới khi trở thành tân sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC
Đồng Thị Hà Vy cho biết, dù trượt hết các nguyện vọng yêu thích nhưng em đã sẵn sàng để đón những trải nghiệm mới khi trở thành tân sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC
Lên top