Nữ Giáo sư của những chương trình đào tạo lần đầu có ở Việt Nam

GS-TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Ảnh: THÀNH TRUNG
GS-TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Ảnh: THÀNH TRUNG
GS-TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Ảnh: THÀNH TRUNG
Lên top