Nói xấu nhau trên Facebook, nhóm học sinh đánh bạn

Xích mích vì nối xấu nhau trên facebook, nhóm học sinh đã đánh bạn ngay tại trường.
Xích mích vì nối xấu nhau trên facebook, nhóm học sinh đã đánh bạn ngay tại trường.
Xích mích vì nối xấu nhau trên facebook, nhóm học sinh đã đánh bạn ngay tại trường.
Lên top