Nỗi lo chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh

Bữa cơm bán trú của học sinh tiểu học. Ảnh minh họa: ĐẠI NGUYỄN
Bữa cơm bán trú của học sinh tiểu học. Ảnh minh họa: ĐẠI NGUYỄN
Bữa cơm bán trú của học sinh tiểu học. Ảnh minh họa: ĐẠI NGUYỄN
Lên top