Nói “Chí Phèo” tác động xấu đến nhận thức của học sinh là không chính xác

TS văn học Phạm Hữu Cường cho hay quan điểm của anh Nguyễn Sóng Hiền là dưới góc độ cá nhân với cách nhìn nhận riêng tuy nhiên có phần hơi sai lệch. Ảnh: NV
TS văn học Phạm Hữu Cường cho hay quan điểm của anh Nguyễn Sóng Hiền là dưới góc độ cá nhân với cách nhìn nhận riêng tuy nhiên có phần hơi sai lệch. Ảnh: NV
TS văn học Phạm Hữu Cường cho hay quan điểm của anh Nguyễn Sóng Hiền là dưới góc độ cá nhân với cách nhìn nhận riêng tuy nhiên có phần hơi sai lệch. Ảnh: NV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top