Nở rộ sách giáo khoa điện tử trên mạng, cẩn thận với đường link “trôi nổi"

Trên mạng Internet xuất hiện nhiều địa chỉ website cho phép người dùng xem và tải bản PDF SGK. Ảnh chụp màn hình
Trên mạng Internet xuất hiện nhiều địa chỉ website cho phép người dùng xem và tải bản PDF SGK. Ảnh chụp màn hình
Trên mạng Internet xuất hiện nhiều địa chỉ website cho phép người dùng xem và tải bản PDF SGK. Ảnh chụp màn hình
Lên top