Nỗ lực đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường đã được ghi nhận

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường. Ảnh: Bộ GDĐT
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường. Ảnh: Bộ GDĐT
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top