Ninh Bình bố trí hơn 350 phòng thi dự phòng phục vụ tuyển sinh lớp 10 THPT

Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã bố trí hơn 350 phòng thi dự phòng, đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được diễn ra an toàn. Ảnh: NT
Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã bố trí hơn 350 phòng thi dự phòng, đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được diễn ra an toàn. Ảnh: NT
Sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã bố trí hơn 350 phòng thi dự phòng, đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT được diễn ra an toàn. Ảnh: NT
Lên top