Niềm vui của trò nghèo khi được nhận hỗ trợ thiết bị học trực tuyến

Học sinh khó khăn đã được hỗ trợ thiết bị để học trực tuyến. Ảnh: Tường Vân
Học sinh khó khăn đã được hỗ trợ thiết bị để học trực tuyến. Ảnh: Tường Vân
Học sinh khó khăn đã được hỗ trợ thiết bị để học trực tuyến. Ảnh: Tường Vân
Lên top