Những việc du học sinh Việt Nam tại Mỹ cần làm trước nguy cơ bị trục xuất

Bộ GDĐT đang đề xuất giải pháp để hỗ trợ du học sinh tại Mỹ. Ảnh: VTV
Bộ GDĐT đang đề xuất giải pháp để hỗ trợ du học sinh tại Mỹ. Ảnh: VTV
Bộ GDĐT đang đề xuất giải pháp để hỗ trợ du học sinh tại Mỹ. Ảnh: VTV
Lên top