Những ưu tiên xét tuyển vào trường đại học quân sự của Bộ Quốc phòng

Phụ huynh, học sinh nghe tư vấn tuyển sinh từ đại diện Bộ Quốc phòng tại chương trình Tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phụ huynh, học sinh nghe tư vấn tuyển sinh từ đại diện Bộ Quốc phòng tại chương trình Tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phụ huynh, học sinh nghe tư vấn tuyển sinh từ đại diện Bộ Quốc phòng tại chương trình Tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top