Những tỉnh đầu tiên công bố tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2020: Đều tăng cao

Thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 tại TPHCM. Với kết quả thi năm nay, dự kiến, tỉ lệ tốt nghiệp sẽ tăng cao. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 tại TPHCM. Với kết quả thi năm nay, dự kiến, tỉ lệ tốt nghiệp sẽ tăng cao. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 tại TPHCM. Với kết quả thi năm nay, dự kiến, tỉ lệ tốt nghiệp sẽ tăng cao. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top