Những thầy giáo “nơi cùng trời” Tây Bắc

Dù còn nhiều khó khăn nhưng các thầy giáo vẫn kiên trì bám trường, bám lớp gieo chữ cho các thế hệ học sinh "nơi cùng trời" Yên Bái. Ảnh: Văn Đức.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng các thầy giáo vẫn kiên trì bám trường, bám lớp gieo chữ cho các thế hệ học sinh "nơi cùng trời" Yên Bái. Ảnh: Văn Đức.
Dù còn nhiều khó khăn nhưng các thầy giáo vẫn kiên trì bám trường, bám lớp gieo chữ cho các thế hệ học sinh "nơi cùng trời" Yên Bái. Ảnh: Văn Đức.
Lên top