Những tạp chí khoa học được tính điểm xét giáo sư, phó giáo sư năm 2020

Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Ảnh: hdgsnn.gov.vn
Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Ảnh: hdgsnn.gov.vn
Một phiên họp của Hội đồng Giáo sư nhà nước. Ảnh: hdgsnn.gov.vn
Lên top