Những tấm gương nhà giáo Việt Nam năm 2017: Ngọn lửa không bao giờ tắt

Thầy Phạm Văn Đức và tập thể sư phạm Trường THPT Kim Sơn C.
Thầy Phạm Văn Đức và tập thể sư phạm Trường THPT Kim Sơn C.
Thầy Phạm Văn Đức và tập thể sư phạm Trường THPT Kim Sơn C.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top