Những phát ngôn ấn tượng về giáo dục của Thứ trưởng Lê Hải An

Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu tại một hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu tại một hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Thứ trưởng Lê Hải An phát biểu tại một hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Lên top