Những nội quy “lạ”, làm khó học sinh: Like facebook có trách nhiệm, nam-nữ không ngồi gần nhau

Những quy định like facebook có trách nhiệm, nam-nữ không ngồi gần nhau của một số trường học ở VN đang gây tranh cãi. (Ảnh minh họa)
Những quy định like facebook có trách nhiệm, nam-nữ không ngồi gần nhau của một số trường học ở VN đang gây tranh cãi. (Ảnh minh họa)
Những quy định like facebook có trách nhiệm, nam-nữ không ngồi gần nhau của một số trường học ở VN đang gây tranh cãi. (Ảnh minh họa)
Lên top