Những nhốn nháo trong tuyển sinh văn bằng 2 tại Trường Đại học Đông Đô

Trường Đại học Đông Đô từng bị báo chí phản ánh về những "nhốn nháo" trong tuyển sinh văn bằng 2. Ảnh: Vũ Phương/GDVN
Trường Đại học Đông Đô từng bị báo chí phản ánh về những "nhốn nháo" trong tuyển sinh văn bằng 2. Ảnh: Vũ Phương/GDVN
Trường Đại học Đông Đô từng bị báo chí phản ánh về những "nhốn nháo" trong tuyển sinh văn bằng 2. Ảnh: Vũ Phương/GDVN
Lên top