Những nhóm đối tượng được miễn học phí

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định 19 nhóm đối tượng được miễn học phí (Ảnh minh họa chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam)
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định 19 nhóm đối tượng được miễn học phí (Ảnh minh họa chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam)
Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định 19 nhóm đối tượng được miễn học phí (Ảnh minh họa chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam)
Lên top