Những lý do khiến điểm thi môn tiếng Anh liên tiếp “đội sổ”

Trong khi học sinh ở thành phố có điểm thi môn tiếng Anh ở mức cao thì học sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa có điểm thi ở mức thấp. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Trong khi học sinh ở thành phố có điểm thi môn tiếng Anh ở mức cao thì học sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa có điểm thi ở mức thấp. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Trong khi học sinh ở thành phố có điểm thi môn tiếng Anh ở mức cao thì học sinh ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa có điểm thi ở mức thấp. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top