Những lưu ý cách làm bài thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm

TS Trịnh Thu Tuyết đưa ra lời khuyên cho thí sinh trước khi bước vào làm bài thi môn Ngữ văn.
TS Trịnh Thu Tuyết đưa ra lời khuyên cho thí sinh trước khi bước vào làm bài thi môn Ngữ văn.
TS Trịnh Thu Tuyết đưa ra lời khuyên cho thí sinh trước khi bước vào làm bài thi môn Ngữ văn.
Lên top